Subsidies

Groenblauwe schoolpleinen

De gemeente Dordrecht heeft een nieuwe subsidie in het leven geroepen voor ‘groenblauwe schoolpleinen’. Hiermee willen we stimuleren dat Dordtse basisscholen hun schoolplein vergroenen. Het is ons streven dat in 2030 alle Dordtse basisscholen een groenblauw schoolplein hebben. De subsidie is opgesplitst in twee regelingen, één voor het ontwerp, de ander voor de aanleg van groenblauwe schoolpleinen. De uitvoeringsregeling is ingegaan op 1 februari 2020, de ontwerpregeling op 1 maart 2020.

Een groenblauw schoolplein is een plein met meer beplanting en natuurelementen (groen) en minder tegels. Het heeft verschillende voordelen. Het is regenbestendig en levert een bijdrage aan waterberging (blauw). Het vergroot de biodiversiteit. En het biedt kinderen de mogelijkheid om dagelijks de natuur te beleven. Hierdoor groeit hun belangstelling voor de natuur en hun betrokkenheid bij de natuur. Maar het is ook goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de kinderen. Een groenblauw schoolplein vermindert hittestress op warme dagen. Het stimuleert fysieke activiteiten en gevarieerd en creatief spel. Hierdoor verbeteren ook de schoolprestaties. Daarnaast biedt het leraren de mogelijkheid om buitenlessen te organiseren.

 

Voorbeeldfunctie
Maar er is meer. Scholen hebben een voorbeeldfunctie in de wijk. De schoolkinderen kunnen genieten van een groenblauw schoolplein. Dit heeft een positieve uitstraling op ouders, verzorgers en omwonenden in de wijk. Het kan hen inspireren om ook in hun eigen tuin aan de slag te gaan met meer groen. Op zo’n manier werken we samen aan maatregelen om beter om te gaan met het veranderende klimaat, de biodiversiteit te vergroten en de leefomgeving gezonder te maken. Neem voor inspiratie ook een kijkje op de pagina’s voor inwoners op deze website!

 

Subsidie voor ontwerp en aanleg
Het succes van een groenblauw schoolplein valt of staat bij een goed ontwerp. Daarom bieden we zowel hulp bij het maken van het ontwerp als een financiële bijdrage voor de uitvoering van het ontwerp. De gemeente heeft twee ontwerpers geselecteerd met veel ervaring; KRACHTGROEN en Bureau RIS. De school kan na toekenning van de subsidie één van de ontwerpers kiezen en die gaat vervolgens samen met de school aan de slag met een ontwerp. In 2022 kunnen minimaal 5 scholen een beroep doen op de ontwerpregeling en 5 scholen op de uitvoeringsregeling. Het beschikbare budget hangt af van de grootte van het plein en het aantal bomen dat wordt toegevoegd en is maximaal € 15.000.

 

Andere subsidiemogelijkheden
Voor het omtoveren van een schoolplein in een groenblauw schoolplein is een fors bedrag nodig. Het kan best zijn dat naast de eigen bijdrage van de school en de subsidie van de gemeente nog meer geld nodig is. Er zijn in Zuid-Holland nog twee andere interessante regelingen: van het Prins Bernhard Cultuurfonds en van Waterschap Hollandse Delta.
Kijk voor nog meer tips, regelingen en inspiratie op GroenblauweSchoolpleinen.nl.

 

Meer weten en aanvragen
Heb je nog vragen over de mogelijkheden voor het vergroenen van je schoolplein? Of de voorwaarden? Neem dan contact op met Saniye Demir, e-mail: s.demir@dordrecht.nl, telefoon: 06-36 41 32 06.

Wil je aan de slag? Dan vind je hier onder de tab ‘Groenblauwe schoolpleinen’ de aanvraagformulieren voor de uitvoeringsregeling groenblauwe schoolpleinen en de ontwerpregeling groenblauwe schoolpleinen.

 

privacy