Zorg voor elkaar

aat familie en vrienden weten dat je een noodplan hebt en wat erin staat. Zorg dat al je huisgenoten weten waar de schuilplek is. Tijdens een overstroming valt waarschijnlijk internet en telefoon uit. Informeer dus zo snel mogelijk als het nog kan familie en vrienden over waar je bent of waarheen je vlucht.

Denk ook aan anderen:

  • Werk samen met buren. Gebruik elkaars voorzieningen.
  • Help mensen in jouw omgeving
  • Denk aan mensen die extra hulp nodig hebben, zoals ouderen en mindervaliden.