Aanleg ijsvogelwand Dubbelmondepark gestart

7 dec 2020

We zijn vandaag begonnen met het aanlegen van een ijsvogelwand in het Dubbelmondepark. In de opstaande wand langs de vijverpoel kunnen ijsvogels nestelen. De ijsvogel is een van de icoonsoorten die we graag in het park willen aantrekken. Met als doel: een gevarieerder dieren- en plantenleven (biodiversiteit) op het Eiland van Dordrecht.

Deze week plaatsen we ook grote insectenwanden. Het zijn de laatste maatregelen in een reeks om meer biodiversiteit in het Dubbelmondepark te creëren. Eerder dit jaar hebben we al het begrazingsgebied van de Schotse hooglanders vergroot. Door de Schotse hooglanders meer ruimte te geven, kunnen lage planten zich beter ontwikkelen. Er ontstaat zo meer variatie in de bodembegroeiing. En dat trekt weer meer gevarieerde insecten aan, die op hun beurt het voedsel vormen voor vogels en zoogdieren.

De Schotse hooglanders waren maar wat nieuwsgierig naar wat er zoal in ‘hun’ tuin gebeurde. Ze keken nieuwsgierig toe hoe de graafmachine de wand opwierp.