Dordrecht is Wereldbomenstad

4 feb 2020

Dordrecht mag zich als eerste Nederlandse stad ‘Wereldbomenstad’ noemen. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en de Amerikaanse Arbor Day Foundation hebben Dordrecht erkend als ‘Tree City of the World’.

Het internationaal programma Tree Cities of the World huldigt steden over de hele wereld die voldoen aan de eisen op het gebied van zorg voor bomen in de stad.

De vijf belangrijkste eisen voor erkenning zijn:

  • Regel de verantwoordelijkheid voor bomen
  • Stel goede regels vast
  • Breng je bomenbestand goed in beeld
  • Stel voldoende geld beschikbaar
  • Vier je successen

Dordrecht is dus de eerste Nederlandse ‘Wereldbomenstad’.  “Dordrecht sluit zich aan bij steden over de hele wereld die werken aan goede en gezonde stadsparken en stadsbossen”, zegt Dan Lambe, voorzitter van de Arbor Day Foundation. “Bomen zuiveren lucht en water, zorgen voor schaduw en maken onze woon- en werkomgeving mooier. Deze aanwijzing geeft aan dat Dordrecht zich inspant om een gezondere en gelukkige stad te worden.

Netwerk
Het programma Wereldbomensteden borduurt voort op het succes van het Amerikaanse boomstedenprogramma van de Arbor Day Foundation. Deze erkent al veertig jaar steden in de Verenigde Staten. Het idee van Wereldbomensteden is om steden over de hele wereld met elkaar te verbinden in een netwerk. Zo kunnen steden ervaringen en succesvolle maatregelen delen op het gebied van bomen en parken.

Andere steden die zich ‘Tree City of het World’ mogen noemen, zijn onder andere: New York, Toronto, Lissabon, Milaan, Glasgow, Lima en Nairobi.