Insectenwand Dubbelmondepark geplaatst

10 dec 2020

Vandaag hebben we in het Dubbelmondepark enkele insectenhotels geplaatst. Ook zijn we bij de vijverpoel verder gegaan met het aanleggen van een aarden wand waarin ijsvogels kunnen nestelen.

 

Het zijn de laatste maatregelen in een reeks om een meer gevarieerde dieren- en plantenwereld (biodiversiteit) in het Dubbelmondepark te creëren. Eerder dit jaar hebben we al het begrazingsgebied van de Schotse hooglanders vergroot. Door de Schotse hooglanders meer ruimte te geven, kunnen lage planten zich beter ontwikkelen. Er ontstaat zo meer variatie in de bodembegroeiing. En dat trekt weer meer gevarieerde insecten aan, die op hun beurt het voedsel vormen voor vogels en zoogdieren.