Klimaatbestendig bouwen in Amstelwijck

4 mrt 2020

We krijgen steeds meer met hevig weer te maken als gevolg van klimaatverandering. Dat heeft gevolgen op onze leefomgeving. Tegelijkertijd staan we voor een flinke bouwopgave. Hoe zorgen we dat nieuwbouw ook een positieve bijdrage aan ons leefklimaat geeft? Zuid-Holland doet dit onder andere met het Convenant Klimaatadaptief Bouwen. In Dordrecht is de groene woonwijk Amstelwijck een van de pilotprojecten. Er komen 800 woningen op het terrein waar vroeger het Refaja Ziekenhuis stond. De wijk wordt gebouwd vanuit een klimaatbestendige gedachte, die breed gedragen wordt. Het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie besteedt in zijn recente nieuwsbrief uitgebreid aandacht aan de Dordtse Amstelwijck.

Lees meer op www.ruimtelijkeadaptatie.nl