Meer groen op de Vest

15 mei 2020

De herinrichting van de Vest, tussen de Vriesebrug en de Johan de Wittbrug, is klaar. Het was de laatste plek in de binnenstad waar nog asfalt lag. Er liggen nu klinkertjes, die aansluiten op de inrichting van de binnenstad.

Ruimte voor bomen
Langs dit gedeelte van de Vest staan prachtige grote bomen. Maar deze grote bomen veroorzaakten wortelopdruk. Hierdoor ging de kwaliteit van het asfalt in de rijweg en de parkeervakken achteruit. De bomen zijn erg kenmerkend. We wilden ze dan ook graag behouden in het straatbeeld. Maar daarvoor was het wel nodig om parkeerplaatsen weg te halen. Hierdoor krijgen de wortels meer ruimte.

In het totaal hebben we 15 parkeerplaatsen (betaald kort parkeren) weggehaald aan de kant van de Spuihaven. Aan de kant van de bebouwing hebben we één parkeervak toegevoegd. Hiervoor in de plaats is de ruimtelijke kwaliteit sterk verbeterd. Er is meer plek om aan de haven te zitten, er is meer groen en er zijn meer fietsparkeerplaatsen. Vest is een hoofdfietsroute. Door herinrichting is de weg veiliger en fietsvriendelijker geworden.

Biodiversiteit
Dit gedeelte van de Vest is een stuk groener geworden. Dit levert allerlei voordelen: het is aangenamer om er te verblijven en er is minder hittestress op warme dagen. Bij hevig regenval kan het water makkelijker in de grond zakken. En we leveren met de extra beplanting een bijdrage aan de biodiversiteit. In het grote groenvak staan groenblijvende planten als wolfsmelk, die bloeit van maart tot mei. Ook staan er bijen- en vlinderlokkende planten als smeerwortel, met lange bloemen, en pimpernel, met rode bloemen.

In dit filmpje vertelt projectleider Anné Plaisier over de herinrichting van de Vest.