Risicodialoog voeren met gebiedspartners

4 nov 2019

In het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie brengen alle gemeenten hun kwetsbaarheden door klimaatverandering in beeld. Deze ‘stresstest’ is voor de gemeente Dordrecht inmiddels uitgevoerd. Op dinsdag 19 november 2019 worden de risico’s als gevolg van deze kwetsbaarheden besproken met interne stakeholders en lokale partners in de ‘risicodialoog’. Aan de hand van het resultaat worden ambities voor de stad geformuleerd.

Programma van de middag
We starten het programma met de introductie van de thema’s en de uitkomst van de stresstest. Vervolgens verdelen we ons over de thematafels hitte, droogte en wateroverlast. Aan de tafels diepen we gezamenlijk de thema’s verder uit. Wanneer de klimaatrisico’s goed in beeld zijn, zullen we deze risico’s gaan bespreken. Hieruit bespreken we welke risico’s we wel en niet accepteren, en wat daar de beweegredenen voor zijn. Deze discussie vormt de basis van de Dordtse klimaataanpak. Dit proces doorlopen we samen met partners van andere organisaties. Uitkomsten van de dialoog worden verwerkt in een plan van aanpak.