Samen schetsen aan een nieuwe invulling voor de Dordwijkzone

2 nov 2019

Op maandag 25 november worden gebruikers, belanghebbenden en experts uitgenodigd in het Meetinghouse om ideeën te schetsen voor de Dordwijkzone. Hoe ziet de Dordtwijkzone er in de toekomst uit? Het antwoord op die vraag wordt vormgevenmet deelnemers die hiervoor uitgenodigd zijn door de Gemeente Dordrecht. De Gemeente Dordrecht gaat met genodigden in gesprek om ideeën te verzamelen voor de ontwikkeling van de Dordwijkzone die het Wantij en de Nieuwe Dordtse Biesbosch met elkaar verbindt.

Welke rol speelt de Dordwijkzone in een groeiend Dordrecht?
Door de bouwopgave van 10.000 woningen krijgt de Dordwijkzone een belangrijke rol voor de stad Dordrecht en haar wijken. De ontwikkeling van dit gebied is bedoeld om de stad aantrekkelijk te houden voor huidige en nieuwe bewoners, maar ook om de stad toekomstbestendig te maken. De Dordtwijkzone verbindt de stad met het buitengebied en bestaat nu nog uit drie losse gebieden. Het landschappelijke en parkachtige karakter van de Dordtwijkzone met recreatiemogelijkheden biedt kansen om deze zone te verbeteren tot een waardevol geheel voor inwoners en bezoekers van Dordrecht.

Ideeën voor de Dordwijkzone?
Thema’s als gezondheid, bereikbaarheid, klimaatadaptatie en recreatie zijn van groot belang voor een groeiende stad, maar komen door de groei onder druk te staan. Binnen deze thema’s zijn al initiatieven bij de Gemeente Dordrecht bekend, bijvoorbeeld om de biodiversiteit te versterken. Ook zijn er initiatieven vanuit de stad, zoals het gedeeltelijk openstellen van sportpark Reeweg. Met het organiseren van deze ontwerpsessie worden meer ideeën verzameld voor de ontwikkeling van de Dordwijkzone. De uitkomsten van deze ontwerpsessie worden na afloop gedeeld via de website van de gemeente Dordrecht.