Waterberging onder nieuw parkeerterrein

14 dec 2020

Aan de Cornelis de Wittstraat, tegenover het Vrieseplein, komt een nieuw hotel. Vooruitlopend daarop leggen we er alvast een parkeerterrein aan. Dit terrein is tegelijk testgebied voor de opvang van regenwater. Bij extreme regenval is er in dit gebied namelijk sprake van wateroverlast. We doen hier een proef met 3 systemen om regenwater zo lang mogelijk vast te houden en wateroverlast tegen te gaan.

De systemen slaan het regenwater tijdelijk op onder het straatwerk. Dit noemen we ‘infiltreren’. Daarna wordt het water vertraagd afgevoerd op het riool. Dit heet ‘bufferen’.

In het project werken we met de volgende drie verschillende soorten infiltratiesystemen, die we aan elkaar koppelen:

  • Over de volle breedte van de brandgang (voetpad) komt een drainagebuis, ‘Drenotube’ geheten. Deze is speciaal bedoeld voor het bufferen en infiltreren van regenwater.
  • De Drenotube is gekoppeld aan een Aquabase systeem. Dit is een bijzondere fundering onder de parkeerplaatsen waarin we water kunnen opvangen.
  • Onder de toegangsweg naar het parkeerterrein en rondom de bouwlocatie komen zogenaamde Hydrorock ‘waterbergingskoffers’. Dit zijn pakketten van steenwol in de grond. Het water kan hierin stromen en hierin worden vastgehouden.

De werkzaamheden voor de herinrichting zullen tot en met januari 2021 duren. Deze maand gaat alvast het achterste deel van het parkeerterrein open.