Kom naar het Weekend van de Biodiversiteit van 12 t/m 14 mei!

Samen met veel Dordtse natuur en milieuorganisaties organiseren we voor de tweede keer het Weekend van de Biodiversiteit. Biodiversiteit betekent ‘verschillende planten en dieren’. Hoe meer verschillende dieren en planten met elkaar samenleven, hoe beter voor mens en dier.

 

Doe mee! Organiseer een activiteit in het Weekend van de Biodiversiteit!

We roepen bewoners, clubs en verenigingen op om actief mee te doen met het Dordtse weekend van de biodiversiteit. Iedereen die biodiversiteit belangrijk vindt, kan zelf een activiteit organiseren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een stekjesruilbeurs, natuurwandelingen, een insectenspeurtocht, vlinderexcursie of kruidenworkshop in de eigen tuin. Alle kleine en grote initiatieven die de Dordtse natuur dichterbij de bewoners brengen, kunnen worden aangemeld voor het programma van 12, 13 en 14 mei. Het zou mooi zijn als er in iedere wijk activiteiten zijn.

Doe je mee? Meld je dan aan via het formulier op de volgende link: hier aanmelden. Met dit formulier kun je als organisatie, organisator of bewoner een activiteit aanmelden zodat deze wordt meegenomen in het programma en de communicatie.

Heb je een logo of foto waarmee je jullie activiteit wilt promoten, mail deze dan naar wijmakendordtgroen@dordrecht.nl

Aandacht voor biodiversiteit

Met het weekend van de biodiversiteit willen de gemeente en de groene organisaties aandacht vragen voor de verscheidenheid aan planten en dieren op het Eiland van Dordrecht. Een goede biodiversiteit is belangrijk voor het klimaat en voor een gezonde leefomgeving. Voor planten, dieren én mensen. In heel Nederland staat de biodiversiteit onder druk. Veel soorten planten en dieren zijn zeldzaam geworden of zelfs al uitgestorven. Het beschermen en verbeteren van de biodiversiteit op het Eiland van Dordrecht vraagt om de zorg en aandacht van alle Dordtenaren.

Het totale programma van het Dordtse Weekend van de Biodiversiteit komt vanaf maart op deze website te staan.

Organisaties

Dit weekend wordt georganiseerd vanuit de werkgroep Biodivers Dordt. Hierin werken IVN afdeling Dordrecht, Nivon Drechtsteden, Groei & Bloei Dordrecht, Stadslandbouwkas de Oude Beer, Duurzaamheidscentrum Weizigt en gemeente Dordrecht samen aan meer bekendheid voor de natuur in en om Dordrecht.

Biodiversiteit

Het weekend van de biodiversiteit staat in het teken van natuurbeleving, de natuur dichtbij onderzoeken en ontdekken wat voor groene initiatieven er in Dordrecht zijn. Met het weekend van de biodiversiteit willen alle organisaties die activiteiten organiseren aandacht vragen voor de verscheidenheid aan planten en dieren op het Eiland van Dordrecht. Een goede biodiversiteit is belangrijk voor het klimaat en voor een gezonde leefomgeving. Voor planten, dieren én mensen. In heel Nederland staat de biodiversiteit onder druk. Veel soorten planten en dieren zijn zeldzaam geworden of zelfs al uitgestorven. Het beschermen en verbeteren van de biodiversiteit op het Eiland van Dordrecht vraagt om de zorg en aandacht van alle Dordtenaren.

privacy