Weekend van de Natuur

Op 31 mei, 1 en 2 juni organiseren een aantal Dordtse groene organisaties samen met gemeente Dordrecht het Dordtse weekend van de Natuur. In dit weekend staat op het hele Eiland van Dordrecht de natuur in de schijnwerpers. Met een gevarieerd activiteitenprogramma worden Dordtenaren uitgenodigd om natuur van dichtbij te beleven. Bewoners, clubs, verenigingen en andere organisaties worden opgeroepen om ook zelf actief mee te doen en eigen natuuractiviteiten te organiseren.

Aandacht voor de natuur

Met het Weekend van de Natuur willen de gemeente en groene organisaties aandacht vragen voor de verscheidenheid aan planten en dieren op het Eiland van Dordrecht. Een goede biodiversiteit is belangrijk voor het klimaat en voor een gezonde leefomgeving. Voor planten, dieren én mensen. In heel Nederland staat de natuur onder druk. Veel soorten planten en dieren zijn zeldzaam geworden of zelfs al uitgestorven. Het beschermen en verbeteren van de natuur op het Eiland van Dordrecht vraagt om de zorg en aandacht van alle Dordtenaren.

Doe mee! Organiseer een activiteit in het Weekend van de Natuur. 

We roepen bewoners, clubs en verenigingen op om actief mee te doen met het  Weekend van de Natuur. Iedereen die natuur belangrijk vindt, kan zelf een activiteit organiseren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een stekjesruilbeurs, natuurwandelingen, een insectenspeurtocht, vlinderexcursie of kruidenworkshop in de eigen tuin. Alle kleine en grote initiatieven die de Dordtse natuur dichterbij de bewoners brengen, kunnen worden aangemeld voor het programma van 31 mei, 1 en 2 juni. Het zou mooi zijn als er in iedere wijk activiteiten zijn.

Doe je mee? Meld je dan aan via het formulier op de volgende link: hier aanmelden. Met dit formulier kun je als organisatie, organisator of bewoner een activiteit aanmelden zodat deze wordt meegenomen in het programma en de communicatie.
Heb je een logo of foto waarmee je jullie activiteit wilt promoten, mail deze dan naar wijmakendordtgroen@dordrecht.nl

Het totale programma van het Dordtse Weekend van de Natuur wordt vanaf april gecommuniceerd via deze website en diverse media.