Dordrecht klimaatadaptief in 2035

Dordrecht werkt al vele jaren aan een klimaatbestendige stad. En aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. De klimaatambitie van Dordrecht is om een groene, levendige stad te zijn. Een stad waar bewoners zijn voorbereid op een extremer klimaat en een hogere zeespiegel. Dit doen we door meer groen en blauw toe te voegen aan de stad. En door te kijken hoe we het aanwezige groen en blauw beter kunnen benutten en met elkaar kunnen verbinden. En dat in de volle breedte: van stadsparken tot geveltuinen. Variërend van getijdeparken tot individuele maatregelen tegen wateroverlast en overstromingen.

Leven met water

Als er één stad is die onlosmakelijk verbonden is met water, dan is het Dordrecht. In 1421 overspoelde de Sint Elisabethsvloed het hele gebied en maakte van Dordrecht een eiland. In de eeuwen erna bouwden de Dordtenaren de stad op. Dijken en bruggen werden aangelegd en polders werden drooggelegd. Scheepvaart, scheepsbouw en de baggerindustrie floreerden. Dordtenaren leven al eeuwen met het water. Met de gevaren en de geneugten. Ook vandaag de dag bepaalt water het leven in de stad waar drie grote rivieren elkaar ontmoeten.

Groenblauw eiland

Het Eiland van Dordrecht is een stad van dijken, killen en kreken. Ook in de toekomst willen we natuurontwikkeling volop de ruimte geven. Zo gaan we in Amstelwijck het killenlandschap verbeteren met watergeulen en kreken. Bij de Vlijweide en op De Staart willen we de kwaliteiten van het zoetwatergetijdelandschap vergroten. Dat is goed voor variatie in de planten- en dierenwereld en voor een gezondere leefomgeving voor de bewoners. Door buitenruimte en beweegroutes te vergroenen, wordt het voor Dordtenaren aantrekkelijker om buiten te zijn. En actief bezig te zijn. Door te wandelen, fietsen, sporten of elkaar ontmoeten in een park.

Waterveilige stad

Dordrecht werkt al tientallen jaren aan waterveiligheid. Samen met waterschappen en andere partners beschermen we de stad en haar bewoners met dijken en waterkeringen. De basisveiligheid voor elke Dordtenaar is uitstekend op orde. Maar door klimaatverandering, stijgt het risico op wateroverlast en op overstroming. Door het toevoegen van groen en het verbinden van groenblauwe zones beperken we de overlast van water en het tekort ervan. En we bereiden ons voor op de kleine, maar reële kans van een overstroming.

Overstroming Dordrecht.
Luchtfoto van de Staart

Op De Staart ben je veilig

Er is een deel van Dordrecht dat droog blijft bij een grote overstroming: De Staart. Dit stadsdeel ligt hoger dan de rest van de stad. De Staart blijft bij een overstroming dus gespaard. Misschien dat je natte voeten krijgt op de begane grond, maar je hoeft niet te vluchten voor het water. Faciliteiten als elektriciteit en drinkwater blijven er beschikbaar. Dit maakt van De Staart de perfecte plek om bij een overstroming bewoners uit andere wijken op te vangen, die uit hun huis moeten vluchten. Dat kan bij de bedrijven op De Staart én bij de mensen die er al wonen. Zo kunnen bewoners met voldoende ruimte stadsgenoten voor een paar dagen een droge slaapplaats bieden

Over het project

Klaar voor het water

De kans is heel klein. Maar wat als Dordrecht toch overstroomt? Ben jij dan voorbereid? Waar schuil je? Thuis? Of moet je vluchten? En wat heb je nodig om een paar dagen te overleven op je schuilplek? Met een noodplan zorg je dat je weet wat je moet doen bij een overstroming. Een noodplan maak je heel simpel in drie makkelijke stappen.

Lees meer

Overstroming in Dordrecht. Ondergelopen straten.

We werken aan een groene en gezonde leefomgeving

Samenwerken aan een groene wijk

Groene wijken zijn belangrijk voor de klimaatbestendigheid van de stad. En ook voor de leefbaarheid van de wijk voor de bewoners. Groene zones in wijken zorgen voor schonere lucht en voor ruimte om te bewegen en ontspannen. Meer groen is ook prettig bij hitte. Ook in je eigen tuin! Bomen en planten voorkomen zogenaamde hittestress. De gemeente vindt het belangrijk om versteende wijken te vergroenen en de omgeving aantrekkelijker te maken. Dat doen we bij voorkeur samen met de bewoners.

Natuur heeft een grote positieve invloed op de gezondheid van mensen. Bekijk hier welke dat allemaal zijn.

Lees meer

Groenblauwe tuin

Met jouw eigen tuin kun je bijdragen aan een beter klimaat in onze stad. Hoe meer groen in jouw tuin, hoe minder hitte. En hoe minder last je hebt van wateroverlast bij hevige regen. Door een gazon en veel planten in je tuin voorkom je grondwatertekort in droge periodes. Bomen en struiken zijn weer goed voor vogels, bijen en vlinder. Laat je inspireren en kijk eens wat jij kunt doen om je tuin groener en klimaatvriendelijker te maken.

Hoe scoort jouw tuin?

De natuur dichtbij

 

Op het Eiland van Dordrecht is de natuur altijd dichtbij. Langs oevers, op dijken en zelfs midden in de stad. De Biesbosch ligt op een steenworp afstand. De unieke zoetwatergetijdennatuur van dit gebied vindt zijn weg tot in de stedelijke omgeving. Door het aanleggen van groene zones en parken stimuleren we de natuur. En wordt het voor bewoners steeds aantrekkelijker en gezonder om in de stad te wonen en te werken. Zo helpen we de natuur en verhogen we het welzijn van de Dordtenaren.

Biodiversiteit

Wereldwijd worden één miljoen planten en diersoorten met uitsterven bedreigd. Ook in Nederland gaat het niet goed met de biodiversiteit. Verscheidenheid in wilde planten en dieren op het Eiland van Dordrecht vinden we belangrijk. Onze flora en fauna zijn nuttig. Ze zorgen voor afbraak van dode dieren en planten en helpen bij bestuiving en het beheersen van plagen. Biodiversiteit in de stad is goed voor het klimaat. De natuur levert mensen drinkwater, schone lucht en ruimte. Groene zones bieden mogelijkheden voor rust, ontspanning en beweging. En ze dienen als buffers voor waterberging en zorgen voor verkoeling bij hitte.

Over het project

Stadsparken

Dordrecht wil tienduizend extra woningen realiseren. Daarbij moet de stad aantrekkelijk en gezond zijn voor haar bewoners. En bestand zijn tegen weersextremen, zoals hevige regenval. Groene en waterrijke zones krijgen daarin een belangrijke rol. Eén van die zones is de Wantijzone. Aan de oevers van het Wantij moet een groot getijdenpark ontstaan. Zo kan de waterkwaliteit verbeteren en getijdennatuur zich ontwikkelen. De andere belangrijke groenblauwe zone is de Dordwijkzone. De gemeente wil investeren in dit gebied en de Dordwijkzone transformeren naar een Stadspark XXL. Met voordelen voor natuur en klimaat. En veel ruimte en mogelijkheden voor bewoners en ondernemers.

Over het project

privacy