Biodiverse Cities Europees project

In het Interreg North Sea Region project Biodiverse Cities werkt Dordrecht de komende vier jaar samen met diverse Europese steden aan betere biodiversiteit en gezonde ecosystemen in de stad. De Europese Unie heeft in totaal 5,7 miljoen euro subsidie toegekend voor het project.


Biodiversiteit in steden stimuleren

In het Europese project Biodiverse Cities werken steden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en universiteiten samen aan het verbeteren van de biodiversiteit.
Dordrecht is hoofdpartner van het project. De partners komen uit Nederland, Duitsland, Scandinavië, België en Frankrijk. De uitdagingen zijn per regio verschillend maar samen doen we kennis en ervaring op voor een gezamenlijk doel: de biodiversiteit in steden stimuleren.

 

Dat doen we op verschillende manieren

  • we verbeteren de omstandigheden voor flora en fauna
  • we betrekken burgers bij de zorg voor natuur
  • we creëren meer mogelijkheden voor burgers om de natuur te beleven
  • we zorgen dat de belangen voor ecologie en biodiversiteit worden meegenomen in overheidsbeleid en onderhouds- en nieuwbouwprojecten.

Biodiversiteit en een gezond ecosysteem zijn niet alleen belangrijk voor de natuur zelf. Het zorgt voor een fijne en gezonde leefomgeving voor de bewoners.

In Dordrecht gaan we ons richten op heel de stad, maar met drie focus-projecten in de wijken De Staart en Amstelwijck en in het toekomstig Stadspark in het gebied rondom Dordwijk. Dat doen we samen met onderwijs, maatschappelijke organisaties en natuurlijk met bewoners.

Meer over het Interreg North Sea Region project Biodiverse Cities lees je op deze website

Deelprojecten

privacy