Biodiversiteit

Locatie
Eiland van Dordrecht
Realisatie staat/jaar
Start 2021
De gemeente hecht veel belang aan de verscheidenheid in wilde planten en dieren op het Eiland van Dordrecht. Dit noemen we 'biodiversiteit'. Biodiversiteit is goed voor een gezonde en duurzame leefomgeving. De ambitie is om de Dordtse biodiversiteit te behouden en te verbeteren.
© Jarko De Witte van Leeuwen

Waarom is biodiversiteit belangrijk?

‘Biodiversiteit’ staat voor verschillend (‘divers’) leven (‘bios’). Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland. Veel soorten planten en dieren zijn zeldzaam geworden of zelfs uitgestorven. Het is daarom belangrijk dat we de biodiversiteit beschermen. Daarbij gaat het niet alleen om de verscheidenheid van planten en dieren. Het gaat ook om de leefgebieden waarin die soorten voorkomen.

 

Biodiversiteit is nuttig

Onze planten en dieren zijn nuttig, omdat ze zorgen voor afbraak van dode dieren en planten. Daarnaast helpen ze bij bestuiving van planten, het zuiveren van water en het beheersen van plagen. Planten en dieren hebben daarom in het natuurbeleid in Nederland een belangrijke rol gekregen. Biodiversiteit is ook een belangrijk onderwerp binnen het natuurbeleid van Dordrecht.

De gemeente noemt haar ambitie op het vlak van biodiversiteit in de Omgevingsvisie 1.0. Het gaat om ‘het behouden en stimuleren van biodiversiteit’. Daarvoor moet de gemeente onderwerpen aanpakken als klimaatverandering en ongewenste exoten. Dit zijn woekerende planten- en dierensoorten die hier oorspronkelijk niet voorkwamen. Ze vormen nu een bedreiging voor inheemse soorten. Meer kennis over de Dordtse biodiversiteit is hard nodig. Daarom is onderzoek ernaar belangrijk.

Onderzoek en nulmetingen

Onderzoek naar de Dordtse biodiversiteit is hard nodig. Om te kijken hoe de biodiversiteit op het Eiland van Dordrecht ervoor staat en zich ontwikkelt, heb je een vertrekpunt nodig. Daarom is de gemeente in 2021 begonnen met een nulmeting van de biodiversiteit. Dit gebeurt op zes plekken, verspreid over het Eiland van Dordrecht. Het Natuurwetenschappelijk Centrum doet nulmetingen in het Wantijpark, Project Vlijweide, Kors Monsterpad, Sportpark Reeweg en langs de Zeedijk. Van der Helm Milieubeheer doet dit op de nieuwbouwlocatie Amstelwijck-Midden. Met de resultaten van de nulmetingen kunnen we nagaan of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben.

Werken aan biodiversiteit

Meer weten over dit project of samenwerken?

Wil je meer weten over dit project? Mail ons!

Contact
privacy