De Staart als veilig eiland

Dordrecht is kwetsbaar als het water stijgt. Daarom beschermen we de stad en haar bewoners met veilige dijken en waterkeringen. Dat doen we al 600 jaar. Met succes. Maar door klimaatverandering wordt de kans op een nieuwe overstroming reëler. Er is een deel van Dordrecht dat droog blijft bij een grote overstroming: De Staart. Dit stadsdeel ligt hoger dan de rest van de stad. Daarom is het dé plek om bij een overstroming bewoners op te vangen.

Landtong De Staart

De Staart is een landtong; een strook land die zich uitstrekt in de rivier. Tot aan het begin van de twintigste eeuw bestond deze landtong uit gorzen. Een gors is aangeslibd land dat buitendijks ligt. De gorzen liepen bij hoogwater onder en werden daardoor gebruikt voor houtkap en zalmvisserij. Rond 1900 hoogde de gemeente de gorzen op, om ze geschikt te maken voor scheepsbouw.

Bewoners opvangen

Tegenwoordig blijft De Staart bij een grote overstroming dus gespaard. Misschien dat je natte voeten krijgt op de begane grond, maar je hoeft niet te vluchten voor het water. Faciliteiten als elektriciteit en drinkwater blijven er beschikbaar. Dit maakt van De Staart de perfecte plek om bij een overstroming bewoners uit andere wijken op te vangen, die uit hun huis moeten vluchten. Dat kan bij de bedrijven op De Staart én bij de mensen die er al wonen. Zo kunnen bewoners met voldoende ruimte stadsgenoten voor een paar dagen een droge slaapplaats bieden.

Wat is er nodig om voldoende Dordtenaren op te vangen op De Staart? Hoe kan De Staart die functie als zelfvoorzienende, grootschalige schuillocatie goed vervullen? Over die vragen heeft de gemeente het afgelopen jaar, samen met stadsarchitecten, nagedacht.

Schuilplek en aantrekkelijke woonwijk

De Staart is niet alleen een grote schuillocatie bij een watersnoodramp. De wijk ligt ook aantrekkelijk: tussen het historische centrum en natuurgebied de Biesbosch. Die mooie locatie en de functie als vluchtplaats maken De Staart bijzonder. Het is een unieke plek om te wonen en te werken.

De gemeente Dordrecht en de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (de IABR) hebben onderzocht hoe De Staart zich kan ontwikkelen tot een schuilplaats voor bewoners én een aantrekkelijke wijk om fijn en gezond te leven.

De Staart van de toekomst

Het resultaat van de samenwerking met de IABR is een ontwerp voor ‘De Staart van de toekomst’. Enerzijds als aantrekkelijk woon- en werkgebied. Anderzijds als grootschalige schuillocatie bij een overstroming. Het ontwerp laat de mogelijkheden zien voor de ontwikkeling van deze wijk en het gebied eromheen. Met nieuwe woonvormen, voorzieningen op het vlak van waterveiligheid en vernieuwende werkplekken. Maar ook met een bijzonder getijdenpark tussen de rivier de Merwede en het Wantij. Alles in harmonie met de natuur en met nieuwe toegangswegen die kunnen dienen als vluchtroutes. De komende jaren gaat de gemeente aan de slag met wat dit kan betekenen voor De Staart van de toekomst. Dat doet zij met regionale en landelijke partners. Maar vooral ook met de bewoners en met de bedrijven die er wonen en werken. Nu en in de toekomst.

Klaar voor De Staart!

privacy