Deelgebied Stevensweg

Het deelgebied Stevensweg - Schenkeldijk ligt tussen de Oudendijk aan de noordkant, de Leeuwstraat/Sterrenburg Oost aan de westkant, de Stevensweg en de poldersloot van de Bovenpolder aan de oostkant en de Zeedijk aan de zuidkant. Het gebied Stevensweg - Schenkeldijk heeft veel kwaliteit, maar is nu gesplitst in verschillende delen. Dit komt onder andere door onderbrekingen van de dijken en van wegen zoals de Overkampweg en de Schenkeldijk-Beneden. En de sportparken zijn erg gesloten en hebben maar één functie. Hierdoor zijn er veel barrières voor fietsers en wandelaars én voor de natuur.

We willen dit deelgebied duurzaam ontwikkelen met verschillende functies die bij elkaar passen. De ontwikkeling van Stevensweg-Schenkeldijk zal het wonen en leven hier beter maken. Grondeigenaren, gebruikers, bewoners en de gemeente werken samen aan de plannen voor dit gebied.

Download hieronder het verslag van de bewonersbijeenkomst van 11 oktober 2023

Download PDF

Voorkeursrecht grond

In juli 2023 werd de Wet Voorkeursrecht Gemeenten toegepast op stukken grond in het Stevensweg-deelgebied van het Stadspark. Het is heel belangrijk voor de verdere planning dat we over de grond kunnen beschikken, om de plannen voor dit gebied te kunnen uitvoeren. We zijn in gesprek met verschillende grondeigenaren om hun percelen mogelijk aan te kopen. Omdat we deze wet hebben toegepast, moeten we binnen 3 jaar een wijziging in het bestemmingsplan (sinds 1 januari 2024 een Omgevingsplan) voorbereiden. Omdat we afhankelijk zijn van de onderhandelingen met de verschillende grondeigenaren, hebben we besloten de ontwikkeling van Stevensweg en Schenkeldijk op te splitsen in twee afzonderlijke deelgebieden.

Participatieavond

Op 11 oktober 2023 vond een participatieavond plaats over het gebied Stevensweg/Schenkeldijk in E.B.O.H. De resultaten van deze avond zijn teruggekoppeld naar de aanwezigen en andere geïnteresseerden. De avond was erg druk bezocht, zo druk zelfs dat we niet alle onderwerpen voldoende hebben kunnen bespreken. Als vervolg hierop zijn er individuele gesprekken gevoerd met verschillende mensen in het Stevensweg-deelgebied. Deze zogenaamde keukentafelgesprekken zijn zowel door de gemeente als door de bewoners als positief ervaren. Wilt u ook een keukentafelgesprek? Stuur dan een e-mail naar stadspark@dordrecht.nl .

Het verslag van de participatiebijeenkomst van 11 oktober 2023 kunt u bovenaan deze pagina downloaden.

Ecologisch onderzoek

We werken hard om dit jaar meer duidelijkheid te krijgen over de plannen voor dit deelgebied. Zo is er bijvoorbeeld een ecologisch onderzoek uitgevoerd om de aanwezige planten en dieren in kaart te brengen. De plannen worden verder uitgewerkt zodra we weten hoe de gesprekken met de grondeigenaren verlopen.

Stevensweg-Schenkeldijk

De gebieden rondom Stevensweg en Schenkeldijk vormen samen één deelgebied van Stadspark Dordrecht. Actuele informatie over de ontwikkelingen rondom Schenkeldijk, vindt u hier.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van dit deelgebied? Download dan de Stadspark Omgevingsapp.

privacy