Dordwijkzone wordt Stadspark XXL

Locatie
Dordwijkzone
Hoe kan Dordrecht plek bieden aan tienduizend extra woningen en tegelijk aantrekkelijk, groen en gezond zijn voor de bewoners. De transformatie van de Dordwijkzone naar een Stadspark XXL biedt die mogelijkheid. Met volop kansen voor bewoners en ondernemers. Een groot groen park om te recreëren en te ontmoeten. Met ruimte voor cultuur en sport. En grote voordelen voor natuur en klimaat.

Stadspark voor alle Dordtenaren

Dordrecht wil groeien. De gemeente wil tienduizend extra woningen realiseren. Daarbij moet het Dordrecht van de toekomst aantrekkelijk en gezond zijn voor de bewoners. En de stad moet bestand zijn tegen weersextremen, zoals hevige regenval. Groene en waterrijke zones krijgen een belangrijke rol in die ontwikkeling. Eén van die zones is de Dordwijkzone. De gemeente wil investeren in dit gebied en de Dordwijkzone transformeren naar een Stadspark XXL. Een groot park voor alle Dordtenaren.

Ontwikkelvisie

De Dordwijkzone loopt van noord naar zuid midden door de stad: van het Wantij tot aan de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Op dit moment is de Dordwijkzone versnipperd en niet goed toegankelijk. Ook kan het groen hier beter worden gebruikt en het water beter worden verbonden. De gemeente wil de natuurlijke verbindingen versterken. En tegelijk het groen van de openbare ruimte verbeteren en het gebied beter toegankelijkheid maken.

Dordrecht vroeg architectenbureau Mecanoo een ontwikkelvisie op te stellen voor de Dordwijkzone. Hoe kun je de Dordwijkzone transformeren naar een centraal stadspark dat voor elke Dordtenaar bereikbaar en toegankelijk is? Decisio en het RIVM stelden een zogenaamde maatschappelijke business case op om de visie te beoordelen. Dit is een financiële, economische en maatschappelijke beoordeling van een project. Zo kan de gemeente zo goed mogelijk inschatten wat de effecten zijn van een Stadspark XXL voor de komende dertig jaar.

Meer ruimte voor flora en fauna. En mensen!

Het stadspark loopt dwars door de stad en verbindt de zogenaamde ecologische hoofdstructuur van het eiland. Dit is het natuurlijke landschap van watergangen, bossen en graslanden. Door deze te verbinden kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen en vergroot je hun leefgebied. Ook planten kunnen zich zo beter verspreiden. Dit komt ten goede aan de biodiversiteit.

Het Stadspark XXL biedt niet alleen voordelen voor de natuur. Met meer ruimte en groen wordt het voor bewoners beter mogelijk om te ontspannen, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Ook kunnen mensen meer bewegen, wat goed is voor minder stress en betere gezondheid. Sporten, zoals hardlopen, bootcampen en skeeleren, maar ook gewoon lekker wandelen en spelen. Natuurlijk in een veilige omgeving, omgeven door groen en met goede voorzieningen. Daar horen ook horeca en openbare recreatievoorzieningen, zoals aantrekkelijke fietspaden en speeltoestellen bij. Verder moet het Stadspark XXL een plek worden voor evenementen, buurtinitiatieven en andere georganiseerde activiteiten. Een bijkomend voordeel is dat de extra bomen voor meer opvang van CO2 en verkoeling in de zomer zorgen.

Voor en door alle Dordtenaren

De gemeente wil uitdrukkelijk dat het een stadspark wordt voor alle Dordtenaren. Het moet een park zijn dat Dordtenaren elke dag wel willen bezoeken. Dat kan alleen als het park ook door de Dordtenaren wordt ontwikkeld. In de uitwerking van plannen zal in de komende jaren steeds aan bewoners, ondernemers en verenigingen gevraagd worden om te participeren. Dat kan door mee te praten, door ideeën in te brengen en door mee te doen.

Wordt vervolgd!

Het college van B&W heeft positief gereageerd op de business case en de plannen. Zij heeft de gemeenteraad gevraagd om een investeringsbudget van ruim 55 miljoen euro van de Investeringsagenda Dordrecht 2030 te reserveren. Daarna kunnen gemeente, samen met bewoners en ondernemers, aan de slag met de ontwikkeling van het Stadspark XXL, voor een nog aantrekkelijker, klimaatbestendiger en groenblauwer Dordrecht.

 

Deelprojecten

Meer info over dit project of samenwerken?

Wil jij meepraten over de Dordwijkzone en Stadspark XXL? Mail ons!

Contact
privacy