Dubbelmondepark

Locatie
Parkendriehoek van de Dordtwijkzone
Het Dubbelmondepark vormt samen met Landgoed Dordwijk en het Overkamppark de parkendriehoek van de Dordwijkzone. Het park kan zich ontwikkelen tot de 'ecologische schatkist' van de Dordwijkzone. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we allerlei maatregelen genomen om de biodiversiteit in het gebied te vergroten.
© Jarko De Witte van Leeuwen

Ecologisch beheer

Het Dubbelmondepark is in 1976 als zogenaamd ‘cultuurpark’ aangelegd. Het park wordt al sinds 1995 op een natuurlijke manier onderhouden. De Natuur- en Vogelwacht Biesbosch doet dit in opdracht van de gemeente. Daarbij worden Schotse hooglanders ingezet, die het gebied begrazen.

Begrazing door Schotse hooglanders

Schotse hooglanders zoeken hun voedsel op verschillende plekken. Dit heeft zijn invloed op planten en bomen. Door deze begrazing ontstaat er meer natuurlijke variatie, zowel in het bos als op het grasland. We hebben in 2020 het begrazingsgebied van de Schotse hooglanders in het Dubbelmondepark flink vergroot. We hebben 800 meter extra afrastering geplaatst, een veerooster verplaatst en een extra veerooster geplaatst. Nu de dieren meer ruimte hebben gekregen om te grazen, kan de ondergroei in het park zich beter ontwikkelen. Dat is van belang voor de plant- en diersoorten die we meer in dit gebied willen aantrekken, de zogenaamde ‘icoonsoorten’.

Icoonsoorten

Icoonsoorten zijn dieren die we meer willen aantrekken in het Dubbelmondepark. Het gaat om inheemse soorten. Bij insecten gaat het om de soorten weidehommel, de argusvlinder en de glassnijder (soort libel). Bij zoogdieren gaat het om de rosse vleermuis en de egel. Bij vogels gaat het om de huismus, de merel, de nachtegaal, de boomklever en de ijsvogel.

Bomen ringen

Een van de maatregelen om de biodiversiteit te vergroten, is meer licht in het bos brengen. Zo kan er ook bodembegroeiing ontstaan. Dat is belangrijk om insecten aan te trekken, en daarmee ook vogels en zoogdieren. Meer licht in het bos krijg je als er tussen de bomen in het park her en der ook oude en dode bomen staan. Daarom hebben we een aantal bomen ‘geringd’. Bij het ringen van de bomen wordt rondom de stam een cirkelvormige inkerving gemaakt van enkele centimeters diep. Hierdoor sterft de boom geleidelijk af. De afgestorven boom blijft op een verantwoorde manier staan.  en trekt allerlei insecten-, vogel- en diersoorten aan. Ecologen van het Natuur-Wetenschappelijk Centrum hebben geadviseerd bij de selectie van de te ringen bomen. De afwisseling die zo ontstaat tussen gezonde, minder vitale en dode bomen bevordert de biodiversiteit. Hiervan profiteren bijvoorbeeld vleermuizen, insecten, vogels en paddenstoelen. Op deze manier hopen we met name de icoonsoorten rosse vleermuis (zoogdier) en boomklever (vogel) naar het park te trekken.

IJsvogelwand en insectenhotels

In het Dubbelmondepark hebben we in 2020 een ijsvogelwand aangelegd. In de opstaande wand langs de vijverpoel kunnen ijsvogels nestelen. Ook de ijsvogel is een van de icoonsoorten die we graag in het park willen aantrekken. Ook hebben we een aantal grote insectenhotels geplaatst in het park. Alle maatregelen bij elkaar trekken meer gevarieerde insecten aan, die op hun beurt het voedsel vormen voor vogels en zoogdieren.

Meer informatie over dit specifieke project?

Wil je meer weten over dit project? Mail ons dan!

Contact
privacy