Groenblauwe schoolpleinen

Locatie
Dordrecht
Realisatie staat/jaar
In uitvoering
Dordrecht streeft ernaar dat in 2030 alle Dordtse basisscholen een groenblauw schoolplein hebben. Een groenblauw schoolplein is gezond en maakt kinderen spelenderwijs bekend en vertrouwd met de natuur. Buitenspelen in de natuur prikkelt de fantasie en maakt kinderen meer creatief in het spelen. De groenblauwe buitenruimte kan ook als lesruimte worden gebruikt. Kinderen worden op deze manier al jong bewust gemaakt van de natuur en het klimaat op een speelse, vanzelfsprekende manier.

Een groenblauw schoolplein is een plein met meer beplanting (groen) en natuurelementen en minder tegels. Dat heeft verschillende voordelen. Het is regenbestendig, levert een bijdrage aan waterberging (blauw) blijft koeler op hete dagen en het vergroot de biodiversiteit. Maar bovenal biedt een groenblauw schoolplein de kinderen de mogelijkheid om dagelijks meer natuur te beleven. Hierdoor groeit hun belangstelling voor de natuur en hun betrokkenheid bij de natuur. Maar het is ook goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de kinderen. Het stimuleert fysieke activiteiten en gevarieerd en creatief spel. Hierdoor verbeteren ook de schoolprestaties. Daarnaast biedt het leraren de mogelijkheid om buitenlessen te organiseren.

Voorbeeldfunctie
Maar er is meer. Scholen hebben een voorbeeldfunctie in de wijk. De schoolkinderen kunnen genieten van een groenblauw schoolplein. Dit heeft een positieve uitstraling op ouders, verzorgers en omwonenden in de wijk. Het kan hen inspireren om ook in hun eigen tuin aan de slag te gaan met meer groen. Zo werken gemeente, scholen en inwoners samen aan maatregelen om beter om te gaan met het veranderende klimaat, vergroten de biodiversiteit en maken de leefomgeving gezonder.

Subsidie voor ontwerp en aanleg
Het succes van een groenblauw schoolplein valt of staat met een goed ontwerp. Daarom bied de gemeente Dordrecht zowel hulp bij het maken van het ontwerp als een financiële bijdrage voor de uitvoering van het ontwerp. De gemeente heeft twee ontwerpers geselecteerd met veel ervaring: KRACHTGROEN en BUREAU RIS. De school kan na toekenning van de subsidie één van de ontwerpers kiezen. Die gaat vervolgens samen met de school aan de slag met het maken van een ontwerp. In 2022 kunnen minimaal 5 scholen een beroep doen op de ontwerpregeling en 5 scholen op de uitvoeringsregeling.

  • Voor schoolpleinen met een oppervlakte tot 1.000 vierkante meter: € 27.000.
  • Voor schoolpleinen met een oppervlakte van 1.000 tot 2.000 vierkante meter: € 32.000.
  • Voor schoolpleinen met een oppervlakte boven 2.000 vierkante meter: € 37.000.

Dit is gerekend over de oppervlakte van het schoolplein, binnen de erfafscheiding (hekwerk). In aanvulling daarop is er een subsidie van € 500 per toegevoegde middelgrote tot grote boom, tot maximaal € 3.000.

Voorbeeldprojecten

privacy