Meer groen op De Vest

Locatie
Dordrecht, De Vest
Opdrachtgever
gemeente Dordrecht
Ontwerper
gemeente Dordrecht
Realisatie staat/jaar
2020
© gemeente Dordrecht

Moet het riool vervangen worden of is er onderhoud nodig aan de weg? Zodra er een straat opengaat in Dordrecht, bekijkt de gemeente hoe dat moment gebruikt kan worden om de stad te vergroenen. Meekoppelen, noemt men dat. Zo blijven klimaatadaptatiemaatregelen betaalbaar. Een mooi voorbeeld daarvan is De Vest. In het kader van het 800-jarig bestaan van Dordrecht, is de hele binnenstad weer met klinkers bestraat om deze straten in de oude glorie te herstellen.
Bij de Vest is het laatst stukje asfalt vervangen door klinkers, maar ook meer groen toegevoegd. Naast dat de klinkerbestrating mooier is laat ze ook meer regenwater infiltreren dan asfalt.

Ruimte voor bomen

Langs dit gedeelte van de Vest staan prachtige grote bomen. Maar deze grote bomen veroorzaakten wortelopdruk. Hierdoor ging de kwaliteit van het asfalt in de rijweg en de parkeervakken achteruit. De kenmerkende bomen werden behouden in het straatbeeld. Door groenvakken te vergroten krijgen de wortels van de platanen die er al staan, meer ruimte en de kleurrijke beplanting in de grotere plantvakken maken de straat aantrekkelijker voor mens en dier.

Het extra groen zorgt voor verkoeling, is goed voor de biodiversiteit en maakt de stad aantrekkelijker. Om extra ruimte voor groen te realiseren moesten enkele parkeerplaatsen wijken. In het totaal zijn er 15 parkeerplaatsen weggehaald aan de kant van de Spuihaven. Aan de kant van de bebouwing is er één parkeervak toegevoegd. Parkeerplaatsen voor minder validen en elektrisch laden zijn gehandhaafd en er zijn meer stelplaatsen voor fietsers gerealiseerd.

Door de herinrichting is de ruimtelijke kwaliteit sterk verbeterd. Er is meer plek om aan de haven te zitten, er is meer groen en er zijn meer fietsparkeerplaatsen. De Vest is een hoofdfietsroute en door herinrichting is de weg veiliger en fietsvriendelijker geworden.

Biodiversiteit

Het heringerichte gedeelte van de Vest is een stuk groener geworden. Dit levert allerlei voordelen: het is aangenamer om er te verblijven en er is minder hittestress op warme dagen. Bij hevig regenval kan het water makkelijker in de grond zakken. En de extra beplanting levert een bijdrage aan de biodiversiteit. In het grote groenvak staan groenblijvende planten als wolfsmelk, die bloeit van maart tot mei. Ook staan er bijen- en vlinderlokkende planten als smeerwortel, met lange bloemen, en pimpernel, met rode bloemen.

Toegepaste maatregelen

privacy