Reewegpark: van sportveld naar park

Locatie
Reewegpark
Het Reewegpark wordt een koel en groen park. Om te sporten en ontmoeten. Met meer kansen voor planten en dieren. Bewoners van de wijken rondom het nieuwe park vragen we om mee te denken over de inrichting. Meer groen is niet alleen goed voor mens en dier, het werkt ook tegen hitte en wateroverlast. Daarom vormen we in 2021 een deel van het sportpark Reeweg om tot groen recreatieterrein: het Reewegpark. Een mooi groen park waar jong en oud kan sporten, spelen, recreëren en ontmoeten.

Het nieuwe park komt op een deel van het sportpark onderaan de Noordendijk. Het aantal sportvelden gaat van 4 naar 3 sportvelden. Door de aanleg van kunstgrasveld is het mogelijk om te trainen en wedstrijden te spelen op één en hetzelfde sportveld. We optimaliseren hiermee het ruimtegebruik van de sportvelden, zodat er ruimte ontstaat voor het Reewegpark.

Bewoners rondom het park hebben meegedacht over de inrichting van het nieuwe openbare park. Zij willen dat het een plek wordt om tot rust te komen en van de natuur te genieten. Een plek vol bomen, planten en dieren waar je elkaar kunt ontmoeten, spelen en sporten.
Om het park vanuit de Vogelbuurt goed te kunnen bereiken, komt er een brug voor voetgangers.

Het is de verwachting dat de werkzaamheden in april 2022 worden afgerond.

Vragen over de ontwikkeling van het Reewegpark kun je mailen naar  wijkmanagers@dordrecht.nl.

Meer informatie 

privacy