Reewegpark: van sportveld naar park

Locatie
Reewegpark
Het Reewegpark wordt een koel en groen park. Om te sporten en ontmoeten. Met meer kansen voor planten en dieren. Bewoners van de wijken rondom het nieuwe park vragen we om mee te denken over de inrichting. Meer groen is niet alleen goed voor mens en dier, het werkt ook tegen hitte en wateroverlast. Daarom vormen we in 2021 een deel van het sportpark Reeweg om tot groen recreatieterrein: het Reewegpark. Een mooi groen park waar jong en oud kan sporten, spelen, recreëren en ontmoeten.

Het nieuwe park komt op een deel van het sportpark onderaan de Noordendijk. Om het park vanuit de Vogelbuurt goed te kunnen bereiken, leggen we een brug voor voetgangers aan. Hoe het park eruit gaat zien is nog niet bekend. Dat bepalen we samen met de bewoners van de omliggende wijken. In ieder geval komt er ruimte voor sport, spel en recreatie. Maar ook voor rust en ruimte voor mens en dier.

Wil je meedenken over de inrichting van het Reewijkpark?

 

Meer informatie 

privacy