ResiRiver

Locatie
Langs de oevers van het Wantij
Eeuwenlang hebben Nederlanders ingegrepen in het natuurlijke landschap. We bouwden steden, die we beschermden tegen het water met dijken. Maar natuurkrachten laten zich niet tegenhouden. Zeker niet nu klimaatverandering zorgt voor extra uitdagingen. Bovendien heeft de natuur het zelf moeilijk. Er is vaker sprake van te laag of te hoog water. Hierdoor staat de zoetwatervoorziening onder druk en wordt het risico op overstromingen reëler.

Natuurlijke oplossingen

In het Europese project ResiRiver onderzoeken we hoe we onze rivieren, met natuurlijke oplossingen, kunnen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Dat doen we samen met partners uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Ierland. De landen hebben ieder hun eigen uitdagingen en kunnen van elkaar leren. Samen zoeken ze een antwoord op de vraag: “Hoe kunnen we de natuur benutten om onze rivieren voor te bereiden op klimaatverandering?”

Getijdenatuur

In Dordrecht ligt een deel van de oplossing in natuurvriendelijke getijdeoevers. Getij en de bijzondere getijdenatuur is typisch voor onze natuurlijke ‘achtertuin’, de Biesbosch. Dordrecht neemt deel in ResiRiver met een project rondom de rivier het Wantij. De komende jaren gaan we de getijdenatuur langs de oevers van het Wantij meer de ruimte geven. Hierdoor verbetert het ecosysteem en de biodiversiteit in en langs de rivier. En er ontstaat als het ware een natuurlijk getijdepark in de stad. Dat is fijn voor de natuur en goed voor de gezondheid van de inwoners van Dordrecht. Daarnaast kan dit een voorbeeld zijn voor andere steden voor hoe ze in harmonie met de rivieren en de natuur kunnen groeien.

Informatie over ResiRiver kun je vinden op https://resiriver.nweurope.eu/

privacy