Samenwerken aan een groene wijk

Locatie
gemeente Dordrecht
Bij het groot onderhoud dat de gemeente in de wijken uitvoert is klimaatbestendigheid een belangrijk onderdeel. Als er werkzaamheden moeten plaatsvinden aan bijvoorbeeld het riool of de openbare weg, dan kijken we gelijk naar de mogelijkheden om de wijk groener te maken. En dat doen we niet alleen in bestaande wijken. Ook bij nieuwbouw hebben groen en klimaatbestendigheid de aandacht.

Groene wijken zijn belangrijk voor de klimaatbestendigheid van de stad. En voor de leefbaarheid van de wijk voor de bewoners. Groene zones in wijken zorgen voor schonere lucht en voor ruimte om te bewegen en ontspannen. Meer groen is ook prettig bij hitte en voorkomt wateroverlast. Parken, veldjes en bosschages kunnen veel meer water opvangen bij hevige regenval dan tegels.
De gemeente vindt het daarom belangrijk om versteende wijken te vergroenen. Dat is goed voor het klimaat en maakt de omgeving gezonder en aantrekkelijker. Dat vergroenen doen we samen met de bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de wijk.
Wielwijk en de Vogelbuurt zijn wijken waar bewoners zeer actief zijn in het aantrekkelijker maken van hun eigen buurt.

We kijken niet alleen naar bestaande wijken om te vergroenen. Ook bij nieuwbouw zijn groen en klimaatbestendigheid belangrijk. De komende jaren moeten er in Dordrecht zo’n 10.000 woningen bijkomen. Dit moet natuurlijk klimaatbestendig gebeuren. In samenwerking met andere overheden en projectontwikkelaars hebben we een programma van eisen opgesteld waaraan zo’n nieuwe wijk moet voldoen. In de bouwlocatie Amstelwijck passen we deze eisen voor het eerst toe.

Naast klimaatbestendigheid is het ook belangrijk dat bij nieuwbouw rekening wordt gehouden met flora en fauna die op het Eiland van Dordrecht voorkomt. Samen met de stadsecoloog wordt gekeken hoe nieuwsbouwplannen kunnen bijdragen aan de biodiversiteit. Het Wervenpark is daar een voorbeeld van.

Wil je eens zien hoe we te werk gaan bij het koppelen van werkzaamheden en kansen om te vergroenen? Op het Bethlehemplein en op de Vest pakten we de hittestress aan door verharding eruit te halen en planten erin. Bewoners en ondernemers zijn blij met het resultaat. Bekijk hier het filmpje van dit mooie project.

Wat gebeurt er in de wijk?

Meer info of samenwerken?

Wil jij meer weten over groene wijken of samenwerken? Mail ons!

Contact
privacy