Vergroenen Overkampweg

Locatie
Overkampweg
Realisatie staat/jaar
maart 2022
Aan de Overkampweg worden 54 nieuwe bomen geplant om de weg groener te maken. De Overkampweg maakt deel uit van de groene omgeving van het nieuwe woongebied dat wordt ontwikkeld in het Gezondheidspark. En als mooie bomenlaan sluit de weg beter aan bij het naast gelegen Overkamppark. Een aantal van de 'oude' bomen verhuist naar andere plekken in Dordrecht waar zij beter tot hun recht komen.

Nieuwe woonomgeving

De Overkampweg is onderdeel van het project Gezondheidspark. Dit is het gebied gelegen in de buurt van het Albert Schweitzerziekenhuis en de Sportboulevard. Het Gezondheidspark wordt de komende jaren ontwikkeld tot aantrekkelijke, groene woonwijk. Er komen veel nieuwe woningen bij. Zo zijn aan de Overkampweg al drie nieuwe woontorens gebouwd. Meer woningen en dus meer bewoners vraagt om meer groen in de wijk. Met 54 nieuwe bomen wordt de Overkampweg een aantrekkelijke bomenlaan. Samen met het naastgelegen Overkamppark vormt de weg een groene en gezonde omgeving voor nieuwe en bestaande bewoners.

Verschillende soorten

Om de Overkampweg aan te laten sluiten bij het Overkamppark hebben landschapsarchitecten een plan gemaakt. In dit bomenplan staan 54 bomen van verschillende soorten die goed bij elkaar passen. Bijvoorbeeld de Celtis australis, (Europese Netelboom), Robinia pseudoacacia Bessoniana (Valse Acacia) en Zelkova carpinifolia (Kaukasische schijniep). Voorbeelden van deze bomen kunt u zien op www.ebben.nl.

Verplaatsing

De meeste bomen die al aan de Overkampweg stonden, worden verplaatst naar een mooie plekken in het Wielwijkpark en het Dubbelsteynpark. Eén boom werd gekapt omdat de conditie toch al onvoldoende is om te overleven.

De nieuwe bomen aan de Overkampweg zijn nu nog klein. Maar met het groeien van de bomen wordt de weg elk jaar groener. In de bermen wordt een  kruidenmengsel gezaaid om de groene laan compleet te maken.

De aanplant van de nieuwe bomen wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Zuid-Holland.

Toegepaste maatregelen

privacy