Vogelbuurt

Locatie
Vogelbuurt
Opdrachtgever
gemeente Dordrecht in samenwerking met woningcorporatie Woonbron en Het Vogelnest
Realisatie staat/jaar
Start 2020
In de Vogelbuurt is het project 'Groene Vogels' van start gegaan. Hiermee wil de gemeente Dordrecht in samenwerking met woningcorporatie Woonbron en Het Vogelnest de buurt blijvend vergroenen. Met als doel om wateroverlast te verminderen en hittestress in de zomer tegen te gaan.

De stedelijke jaren vijftig inrichting van de wijk blijkt vandaag de dag voor problemen te zorgen. Stedenbouwkundig is de wijk krap opgezet. Hierdoor zijn er weinig mogelijkheden voor meer groen in de publieke ruimte. Ook vanwege de druk van autowegen en parkeerplaatsen. Om de Vogelbuurt blijvend te vergroenen hebben we de actieve betrokkenheid en deelname van de buurtbewoners nodig. Daarom worden de inwoners van de Vogelbuurt actief betrokken bij de vergroening van hun wijk.

Positief

Het Vogelnest gaat bij de mensen deur aan deur langs om het gespek met hen aan te gaan. Al meer dan honderd gesprekken zijn er zo gevoerd. De overgrote meerderheid reageert positief over meer groen in de wijk. Tijdens bewonersbijeenkomsten is er ook gesproken over het gebruik van zes velden in de wijk. Momenteel zijn dit veelal ongebruikte grasvelden. Samen met de buurt wordt besproken hoe deze beter ingericht kunnen worden. Enerzijds om hittestress en wateroverlast tegen te gaan. Maar ook om ontmoeting en samenwerking te stimuleren.

Handtekeningenactie

De Vogelbuurt denkt graag mee en toont initiatief. Dat werd eerder al duidelijk. De buurt haalde meer dan honderdvijftig handtekeningen op om het speeltuintje aan de Fuutstraat/Aalschoverstraat te behouden. De school op die locatie wordt immers gesloopt. Het voorstel van de buurt wordt nu meegenomen in de bouwplannen van de gemeente.

Reewegpark

De aangrenzende sportvelden worden heringericht als buurtpark. Vanuit de Vogelbuurt komen er toegangspaden om dit nieuwe recreatiegebied voor de buurt te ontsluiten.

Boomspiegels

Een ander initiatief zijn de boomspiegels op het Vogelplein die zijn beplant met groenten- en fruitplanten. De buurt mag van deze planten plukken voor eigen consumptie.

privacy