Waterkraan

Het project Waterkraan zorgt dat schoon water uit de Nieuwe Dordtse Biesbosch verschillende Dordtse wijken in kan stromen. Dat leidt tot een betere waterkwaliteit in sloten en vijvers. Tegelijk kan bij hevige regenval het water uit de wijken sneller wegstromen naar de polder. Om dit mogelijk te maken, is er een nieuwe, grote duiker aangelegd in de Zeedijk, ter hoogte van het kruispunt met de Oude Veerweg.

Een ‘duiker’ is een soort buisvormige verbinding door een dijk, waardoor wateren met elkaar verbonden blijven. De nieuwe duiker is onderdeel van de afrondende werkzaamheden van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Tegelijk luidt het de voorbereiding in van het vervolgproject Waterkraan.

Betere doorstroming, schoner water

Het project Waterkraan heeft als doel om Dordrecht klimaatbestendiger te maken. Als water te lang stil staat en opwarmt, gaat de kwaliteit achteruit. Dan kan er bijvoorbeeld blauwalg ontstaan. Met de steeds warmere zomers en meer hitteperiodes is dit een toenemend probleem. In de Nieuwe Dordtse Biesbosch wordt water uit de Nieuwe Merwede op natuurlijke manier gezuiverd. Via de duiker in de Zeedijk is er een betere doorstroming van het schone water in sloten en vijvers in droge perioden. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit in de wijken Sterrenburg, Dubbeldam en Stadspolders, evenals in de Hoven en de te ontwikkelen Dordwijkzone.

De doorstroming werkt twee kanten op. Door de klimaatverandering krijgen we vaker te maken met hevige regenval. Dat overtollige water kan met het project Waterkraan afgevoerd worden naar het landelijke gebied in de polder. Een win-win situatie in twee richtingen dus.

Dordwijkzone

De duiker bevindt zich op het raakvlak van de polder met het grote stadspark dat de gemeente wil ontwikkelen tussen de Nieuwe Dordtse Biesbosch in het zuiden en het Wantij in het noorden. De Dordwijkzone kan als stadspark een echte klimaatbuffer vormen, waar het aangenaam verblijven is voor mens en dier. Ook op warme zomerdagen. Groene beweegroutes en verblijfsplekken en een gevarieerd planten- en dierenleven (biodiversiteit) zijn belangrijke uitgangspunten. Een gezonde leefomgeving draagt immers bij aan een gezonde stad. En daar hoort ook een gezond en toekomstbestendig watersysteem bij.

privacy