Willem Dreeshof

Locatie
Dordrecht, Beverwijckplein
Opdrachtgever
gemeente Dordrecht
Ontwerper
Anné Plaisier
Realisatie staat/jaar
2020
© gemeente Dordrecht

Het Willem Dreeshof heeft een nieuwe inrichting gekregen. Aanleiding hiervoor was de schade aan bestrating en groen die is ontstaan bij de aanleg van de warmtetransportleiding. De herinrichting bood kansen om een aantal maatregelen te treffen om het hof meer klimaatbestendig in te richten.

Infiltratiekratten

Zo zijn er ondergrondse ‘infiltratiekratten’ geplaatst. Als het regent, stroomt het regenwater van de daken en het hof naar deze ondergrondse kratten. In de kratten zitten openingen waardoor het water in de grond kan wegzakken. Doordat het regenwater lokaal de grond in kan zakken komt het weer de beplanting ten goede. Als het heel hard regent en de kratten te vol raken dan loopt het water over op de vuilwaterriolering. De vochtige grond en de beplanting zorgen voor meer verdamping en koeling en beperken zo de kans op hittestress. Het regenwater lokaal in de grond laten zakken helpt me om droogteschade te voorkomen.

Minder belasting voor het riool

Door het regenwater vast te houden in de infiltratiekratten wordt het vuilwaterriool ontlast. Zo behoudt het riool meer capaciteit. Vooral in natte periodes met hevige regenbuien is het belangrijk dat het riool veel capaciteit heeft. Minder regenwater is ook beter voor de rioolwaterzuivering, die werkt beter met onverdund afvalwater.

Beplanting

Er is nieuwe beplanting aangebracht. Hofjes zoals het Willem Dreeshof warmen in de zomer heel snel op. Beplante vakken warmen minder op en zorgen voor verkoeling door verdamping. Zo wordt het hofje minder warm. In de nacht is er minder uitstraling van warmte. In de ochtend begint de nieuwe dag koeler. De beplanting bestaat voor een groot gedeelte uit vaste planten met bloemen. Dat is mooi om te zien en is goed voor de biodiversiteit, een gevarieerd dieren- en plantenleven.

Toegepaste maatregelen

privacy