De sleutel tot een groenblauwe stad: samenwerken

Werken aan een groenblauw Dordrecht doen we samen: gemeente, maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewoners. Met elkaar zetten we de schouders onder projecten die de stad klimaatbestendiger en groener maken. Zo wordt Dordrecht steeds aantrekkelijker en gezonder om te wonen en te werken.

 

Praat en doe mee!

Een groenblauwe stad maak je samen! Dus doe jij ook mee? Dat kan op verschillende manieren en bij tal van projecten. Zo gaan we het Stadspark XXL ontwikkelen mét de bewoners, ondernemers en verenigingen die er gebruik van gaan maken. Bedrijven kunnen bijdragen aan een klimaatbestendige stad door te verduurzamen. Bewoners organiseren acties in de wijk en gaan aan de slag met het vergroenen van hun tuin. Wil je hulp of advies? Of wil je meedenken en meepraten over groenblauwe plannen. Mail ons of ‘blader’ eens door de website. Er zijn legio manieren om te participeren.

Wij helpen

Samenwerken gebeurt in wijken en straten, door bewoners onderling. Maar ook met de gemeente. We helpen om initiatieven uit te voeren. Soms met subsidies en soms met praktische hulp, zoals de Tuincoach. Scholen die hun schoolpleinen meer groenblauw willen maken, helpen we met subsidie, advies en inspiratie.

Samenwerken doen we ook met verenigingen, bedrijven en regionale en nationale partners. In bepaalde projecten is de deskundigheid of ervaring van andere partijen heel nuttig. En we werken in internationaal verband met andere steden in Europa aan het verbeteren van de leefomgeving. Dat levert ons niet alleen veel kennis op, maar ook extra budgetten voor projecten.

Samen voor jouw buurt

Groene wijken zijn belangrijk voor de klimaatbestendigheid van de stad. En ook voor de leefbaarheid van de wijk voor de bewoners. Groene zones in wijken zorgen voor schonere lucht en voor ruimte om te bewegen en ontspannen. Bomen en planten voorkomen hittestress. De gemeente vindt het belangrijk om wijken te vergroenen en de omgeving aantrekkelijker te maken om te buiten te zijn. Dat doen we samen met de bewoners in de wijk zelf. Heb je ideeën voor het verbeteren van jouw wijk? Laat het ons weten.

Lees meer

Interesse in een samenwerking?

Wil jij meewerken aan een groenblauw Dordrecht? Heb je ideeën of vragen? Of wil je hulp bij een project?

Mail ons dan!

(Inter)nationale samenwerkingen

Met tal van partners werken we samen om onze stad klimaatbestendiger en leefbaarder te maken. Vaak zijn dit samenwerkingen binnen Europese subsidieprojecten. Op die manier leren we van andere steden over hoe zij klimaatadaptatie aanpakken. En tegelijk kunnen we met de subsidies maatregelen uitvoeren om Dordrecht groenblauwe te maken.

Valuing Water Initiative (VWI)

Valuing Water is een Nederlands initiatief binnen het High Level Panel on Water en staat onder trekkerschap van Mark Rutte. Het initiatief heeft tot doel hebben om verantwoord gebruik van water te bevorderen op verschillende gebieden. Zoals gezondheid, voedselzekerheid, economie en ecologie. Met voorbeeldprojecten stimuleert het VWI overheden en bedrijven om te investeren in water en waterveiligheid. Dat doen ze door in de praktijk te laten zien wat mogelijk is. Dordrecht is met de 'De Staart als veilig eiland' een van de twee Nederlandse voorbeeldprojecten.
Link naar site

BEGIN

BEGIN staat voor 'Blue Green Infrastructures through Social Innovation'. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie vanuit het Interreg North Sea Region fonds. Het doel is om met voorbeeldprojecten te laten zien hoe steden klimaatbestendiger kunnen worden door samen te werken. Die samenwerking gebeurt met partners die de noodzakelijke maatregelen mede kunnen doorvoeren. Dit kan met uitvoercapaciteit, maar ook met denkkracht. Naast Dordrecht participeren in BEGIN de steden Delft, Antwerpen, Gent, Harmburg, Bergen, Gothenborg en diverse steden in het Verenigd Koninkrijk.
Link naar site

Life Critical

LIFE Critical is een Europees project om in oude stadswijken problemen door klimaatverandering aan te pakken. Belangrijk bij de aanpak is de betrokkenheid van de wijkbewoners. Dordrecht participeert in Life Critical met Wielwijk, waar diverse klimaatadaptieve maatregelen en herinrichtingen zijn uitgevoerd. Bijzonder is dat de Wielwijkers zelf meten of de maatregelen ook ècht het gewenste effect opleveren. Dit doen ze onder andere door het meten van de temperatuur en de luchtkwaliteit.
Link naar site
privacy