Dordtse Vrije School

De Dordtse Vrije School heeft een mooi maar heel stenig schoolplein aan de Dubbelmondestraat in de wijk Land van Valk. Er staan al wat bomen en planten. Er is een insectenhotel. Er wordt zelfs appelmoes gemaakt met de appels van de appelboom. Maar het kan zoveel beter en avontuurlijker! Daarom wil de school een groenblauw schoolplein realiseren voor en met de leerlingen, leraren, ouders, bso en de buurt.

Leven met seizoenen

Leven met de seizoenen, het vieren van jaarfeesten, onderwijs gericht op hoofd, hart en handen, natuurlijke lesmaterialen en biologische voeding zijn belangrijke basisingrediënten voor het leerplan van de Dordtse Vrije School. Dat er ook een subsidie voor ontwerp en uitvoering van de gemeente Dordrecht is voor een groenblauw schoolplein gaf de doorslag om voor de locatie aan de Dubbelmondestraat zo’n plein te ontwikkelen.

 

 

Bureau Krachtgroen heeft een mooi ontwerp gemaakt. Daarvoor is zo’n 60 kubieke meter aarde nodig, 25 vierkante meter valzand, een waterpomp, een klimrots, diverse planten, struiken en bomen. Vrijwilligers helpen met hand- en spandiensten. De school betaalt het project met eigen middelen, ontvangen ouderbijdragen en bijdragen van de gemeente Dordrecht, fondsen en donaties in natura. Met een crowdfundingactie heeft de school de laatste 10.000 euro bijeen gebracht.

Op 1 november 2021 start de school met de uitvoering. Kinderen, ouders, leraren, buurtbewoners en iedereen die dat wil kan daarbij helpen. Wil je ook je handen uit de mouwen steken? Kijk dan op www.krachtgroen.nl/schoolpleinen/dvs/ 

privacy