Wij helpen

De Gemeente Dordrecht wil bewoners, scholen en bedrijven ondersteunen bij het vergroenen van hun terrein en omgeving. Zo hebben we een gratis Tegelophaalservice en Tuincoaches. We leggen geveltuintjes aan en helpen als u met de buurt openbaar groen wilt ‘adopteren’. Speciaal voor scholen is er een subsidie voor ‘Groenblauwe schoolpleinen’.

Subsidie voor groenblauwe schoolpleinen

De gemeente Dordrecht wil stimuleren dat Dordtse basisscholen hun schoolplein vergroenen. We streven ernaar dat in 2030 minstens 80% van de Dordtse basisscholen een groenblauw schoolplein hebben. Daarom stelt de gemeente een subsidie beschikbaar voor ‘groenblauwe schoolpleinen’. De subsidie is opgesplitst in twee regelingen, één voor het ontwerp en de andere voor de aanleg van een groenblauwe schoolplein. De regeling is ingegaan op 1 februari 2020 en loopt in ieder geval nog tot 31 december 2024.

Voordelen voor klimaat en gezondheid

Een groenblauw schoolplein is een plein met meer beplanting en natuurlijke elementen. Er zijn minder tegels zodat hevige regen niet voor wateroverlast zorgt en grondwater wordt aangevuld. Op een groenblauw schoolplein wordt het ook minder heet in de zomer. Groenblauwe elementen maken kinderen spelenderwijs bekend en vertrouwd met de natuur en het klimaat. En een groenblauw schoolplein draagt ook bij aan een betere biodiversiteit in de stad.

Ook is een groenblauw schoolplein goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de kinderen. Er is minder hittestress op warme dagen. En het stimuleert fysieke activiteiten en gevarieerder en creatiever spel. Hierdoor verbeteren ook de schoolprestaties. Daarnaast biedt het leraren de mogelijkheid om het plein als lesruimte te gebruiken.

Voorbeeldfunctie

Maar er zijn meer voordelen. Scholen hebben een voorbeeldfunctie in de wijk. Kinderen die genieten van een groenblauw schoolplein hebben een positieve uitstraling op ouders, verzorgers en buurtbewoners. Het kan hen inspireren om ook in hun eigen tuin aan de slag te gaan met meer groen. Zo werken we samen om de leefomgeving gezonder te maken, de biodiversiteit te versterken en beter om te gaan met de uitdagingen van het veranderende klimaat. Neem voor inspiratie over wat je zelf kan doen ook een kijkje op de pagina’s voor inwoners op deze website!

Subsidie voor ontwerp en aanleg

Het succes van een groenblauw schoolplein valt of staat bij een goed ontwerp. Daarom bieden we zowel hulp bij het maken van het ontwerp als een financiële bijdrage voor de uitvoering van het ontwerp. De gemeente heeft twee ontwerpers geselecteerd met veel ervaring; KRACHTGROEN en Bureau RIS. De school kan na toekenning van de subsidie één van de ontwerpers kiezen en die gaat vervolgens samen met de school aan de slag met een ontwerp.

Vanaf maart 2024 verandert de ontwerpregeling en kunnen scholen werken met een door hen zelf gekozen ontwerpbureau. Voor het ontwerp dat het bureau op basis van de randvoorwaarden voor het ontwerp van groenblauwe schoolpleinen en hun eigen wensen maakt, kunnen zij een financiële bijdrage aanvragen van maximaal € 5.500.

In 2024 kunnen minimaal 5 scholen een beroep doen op de ontwerpregeling en 5 scholen op de uitvoeringsregeling.

De volgende bedragen kunnen via de uitvoeringsregeling worden aangevraagd:

  • Voor schoolpleinen met een oppervlakte tot 1.000 vierkante meter: € 36.500.
  • Voor schoolpleinen met een oppervlakte van 1.000 tot 2.000 vierkante meter: € 41.500.
  • Voor schoolpleinen met een oppervlakte boven 2.000 vierkante meter: € 46.500.

Dit is gerekend over de oppervlakte van het schoolplein, binnen de erfafscheiding (hekwerk). In aanvulling daarop is er een subsidie van € 500 per toegevoegde middelgrote tot grote boom, tot maximaal € 3.000.

Andere subsidiemogelijkheden

Voor het omtoveren van een schoolplein in een groenblauw schoolplein is een fors bedrag nodig. Het kan best zijn dat naast de eigen bijdrage van de school en de subsidie van de gemeente nog meer geld nodig is.
Waterschap Hollandse Delta geeft subsidie voor projecten die helpen wateroverlast of droogte te voorkomen, op op schoolpleinen. Kijk eens op wshd.nl/subsidie 
Kijk voor nog meer tips, regelingen en inspiratie op Groenblauweschoolpleinen.nl.

Meer weten en aanvragen

Heb je nog vragen over het vergroenen van je schoolplein? Of over de voorwaarden van de subsidieregeling? Neem dan contact op met Maurice Roubos, e-mail: mjh.roubos@dordrecht.nl, telefoon: 06 – 39 80 72 83.

Wil je aan de slag? Dan vind je hier onder de tab ‘Groenblauwe schoolpleinen’ de aanvraagformulieren voor de uitvoeringsregeling groenblauwe schoolpleinen en de ontwerpregeling groenblauwe schoolpleinen.

Zonnehoed met vlinder.
© Jarko De Witte van Leeuwen
privacy