Wat gebeurt er in Dordrecht?

Met heel veel projecten maken we Dordrecht steeds groener en klimaatbestendiger. Dan doen we met elkaar: gemeente, maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewoners. Ook doen we dat op heel veel plekken op het Eiland. In parken, straten, wijken. In het buitengebied en in de binnenstad. En in de tuinen van bewoners. Kijk eens welke projecten er lopen. Welke er al zijn gerealiseerd. En wat er nog te gebeuren staat.

 

Biodiverse Cities Europees project

In het Interreg North Sea Region project Biodiverse Cities werkt Dordrecht de komende vier jaar samen met diverse Europese steden aan betere biodiversiteit en gezonde ecosystemen in de stad. De Europese Unie heeft in totaal 5,7 miljoen euro subsidie toegekend voor het project.

Stadspark Dordrecht

Een groot groen park, dwars door de stad. Om te ontspannen, sporten en ontmoeten. En met volop ruimte voor planten en dieren.

Nulmeting flora en fauna in Stadspark Dordrecht

Om te weten hoe het is gesteld met de flora en fauna in Stadspark Dordrecht hebben we Ecoresult B.V. gevraagd een nulmeting uit te voeren. Ecoresult onderzocht welke en hoeveel soorten dieren en planten er nu aanwezig zijn. De resultaten gebruiken we om maatregelen te nemen die de natuur in het Stadspark helpen verbeteren.

ResiRiver

Hoe kan de stad groeien in harmonie met de rivier en de natuur? Dat onderzoekt Dordrecht met subsidie uit het Europese project ResiRiver.

Deelgebied Stevensweg

Samen met bewoners, grondeigenaren en gebruikers ontwikkelen we het deelgebied Stevensweg gaan tot een fijne en gezonde leefomgeving voor mens en natuur.

Deelgebied Schenkeldijk

Samen met bewoners, grondeigenaren en gebruikers ontwikkelen we het deelgebied Schenkeldijk gaan tot een fijne en gezonde leefomgeving voor mens en natuur.

Biodiversiteit

De gemeente hecht veel belang aan de verscheidenheid in wilde planten en dieren op het Eiland van Dordrecht. Dit noemen we 'biodiversiteit'.

Samenwerken aan een groene wijk

Bij het groot onderhoud dat de gemeente in de wijken uitvoert is klimaatbestendigheid een belangrijk onderdeel.

Groene Gezonde Staart

Het stadsdeel De Staart ligt hoger dan de rest van de stad. Daardoor is het de ideale plek om bewoners op te vangen bij een grote overstroming. Tegelijk ligt het prachtig tussen Nationaal Park De Biesbosch en het centrum van Dordrecht. De Staart biedt veel kansen om zich verder te ontwikkelen tot een groene en gezonde wijk om te wonen en te werken.

Groenblauwe schoolpleinen

Dordrecht streeft ernaar dat in 2030 alle Dordtse basisscholen een groenblauw schoolplein hebben.

Vergroenen Overkampweg

Aan de Overkampweg worden in 54 nieuwe bomen geplant om de weg groener te maken. Als mooie bomenlaan sluit de weg beter aan bij het naast gelegen Overkamppark.

Optimalisatie Sportpark Schenkeldijk

Als onderdeel van de plannen voor het Stadspark XXL werd in 2021 gestart met de optimalisatie van de sportcampus Schenkeldijk.

Sportpark Krommedijk

Aanpassing Sportpark Krommedijk zorgt voor meer openbaar groene ruimte.

Dubbelmondepark

Het Dubbelmondepark, het Landgoed Dordwijk en het Overkamppark vormen samen de parkendriehoek van de Dordwijkzone: de 'ecologische schatkist'.

De Staart als veilig eiland

Bij een grote overstroming is er een stadsdeel dat droog blijft omdat het hoger ligt dan de rest van de stad: De Staart.

Groenblauwe bedrijventerreinen

Versteende bedrijventerreinen zorgen voor wateroverlast en extreme hitte in de zomer. Daar is grote winst te behalen, voor mens, natuur en bedrijven. Want in een groenere omgeving voelen mensen zich fijner. Ze werken productiever en ervaren minder stress.

Sociaal tuinieren

Verschillende (vrijwilligers)organisaties in Dordrecht knappen verwaarloosde tuinen op bij stadsgenoten.

Waterkraan

Het project Waterkraan zorgt dat schoon water uit de Nieuwe Dordtse Biesbosch verschillende Dordtse wijken in kan stromen.

Dordtse bio pareltjes

Dordrecht heeft een aantal bijzondere planten en dieren op het eiland. Wat zijn de Dordtse pareltjes van biodiversiteit?

Proef met ecologisch beheer in Wantijpark

Op plekken in het Wantijpark waar minder mensen komen, draaien we een proef met natuurlijk onderhoud. We noemen dit ook 'ecologisch beheer'.

Minder maaien voor betere biodiversiteit

Is het je al opgevallen? Op veel plekken in Dordrecht staat hoog gras, vaak met prachtige wilde bloemen.

Aanpak wateroverlast

Het klimaat verandert. Eén van de gevolgen in Nederland is dat het vaker en heviger regent. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast toe. Ook in Dordrecht hebben we hier mee te maken.

Reewegpark: van sportveld naar park

Het Reewegpark wordt een koel en groen park. Om te sporten en ontmoeten.

Getijdenpark aan het Wantij

De Staart ligt tussen de oevers van de Merwede en het Wantij. De kenmerkende getijdennatuur van de Biesbosch vind je langs sommige oevers al terug.

Amstelwijck: biodiversiteit en nieuwbouw

Amstelwijck-Midden is een goed voorbeeld van een gebied in ontwikkeling waar woningen gebouwd worden en groen structuren centraal staan.

Vogelbuurt

In de Vogelbuurt is het project 'Groene Vogels' van start gegaan.

Weekend van de Natuur op 31 mei, 1 en 2 juni

In het Dordtse Weekend van de Natuur staat de natuur in de schijnwerpers. Met allerlei activiteiten kun je de natuur van dichtbij beleven. Kom je ook naar een van de vele activiteiten?

Jubileumbomen in alle wijken

In 2020 viert Dordrecht dat de stad 800 jaar stadsrechten heeft. Voor die gelegenheid heeft de gemeente 80 Jubileumbomen geschonken aan particulieren.

Natuurspeeltuin Sterrenburgpark

Hoe maak je van de nood een deugd? Door een natuurspeeltuin te maken in een park waar de bomen regelmatig met de voeten in het water stonden.

Plan Tij

Het Plan Tij, als overgang tussen Wantijpark en aangrenzende woonbuurten, is in de directe invloedssfeer gebracht van de getijden.

Kastanjetuin

Aan de Maasstraat, langs de oever van het Wantij, verrijst een 'kastanjearboretum'. Een arboretum is een verzameling van bomen.

Krispijnbos: het eerste Tiny Forest in Dordrecht

Krispijnbos is het eerste Tiny Forest van Dordrecht.

Meer groen op De Vest

De herinrichting van De Vest is een mooi voorbeeld van groenblauw herinrichten.

Willem Dreeshof

De herinrichting bood kansen om een aantal maatregelen te treffen om het hof meer klimaatbestendig in te richten.

800 bomen voor 800 jaar Dordrecht

In 2020 viert Dordrecht 800 jaar stadsrechten. Voor die gelegenheid worden er 800 bomen verdeeld over vier projecten geplaatst.

BENIGN

Dordrecht maakt deel uit van het onderzoeksprogramma BENIGN. Samen met universiteiten, kennisinstellingen, bedrijven en andere steden onderzoeken we het effect van groene en blauwe netwerken op de gezondheid van bewoners.

Heb je interesse in een project?

Werken aan een groenblauw Dordrecht doen we samen: gemeente, maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewoners. Met elkaar zetten we de schouders onder projecten die de stad klimaatbestendiger en groener maken. Zo wordt Dordrecht steeds aantrekkelijker en gezonder om te wonen en te werken.

 

Lees meer over samenwerken
Wil je weten met welke projecten de afgelopen jaren al hard is gewerkt aan een groen, blauw en klimaatbestendig Dordrecht?

 

Lees hier het magazine

Magazine Groenblauw Dordrecht

Wil je meer weten voor

privacy